Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245206
Nazwa zawodu: Kostiumograf
Synteza zawodu: Opracowuje na potrzeby filmu, teatru, TV i innych instytucji projekty kostiumów i innych elementów ubiorów, odpowiadających epoce i stylowi oraz zgodnych z koncepcją plastyczną dzieła, uzgodnioną z reżyserem i scenografem; sprawuje nadzór nad wykonaniem ubiorów, sprawdzając zgodność ich wykonania z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi; pomaga w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich.
Zadania zawodowe: - uzgadnianie z reżyserem i scenografem koncepcji plastycznej dzieła;
- opracowywanie projektów kostiumów i innych elementów ubiorów odpowiadających epoce, stylowi i innym wymaganiom;
- dostosowywanie własnych koncepcji twórczych do środków finansowych przeznaczonych na realizację dzieła;
- pomoc w wycenie wynajmowanych elementów ubiorów i rekwizytów aktorskich oraz sprawdzaniu dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, w zakresie oprawy kostiumowej;
- nadzorowanie wykonywania kostiumów i ich elementów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i szczegółowymi wytycznymi;
- uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac i dzieł;
- przestrzeganie zatwierdzonych terminów realizacyjnych i dążenie do zmniejszenia kosztów, bez obniżania artystycznych wartości dzieła;
- zgłaszanie reżyserowi bądź kierownikowi produkcji filmu okoliczności zakłócających prawidłowy przebieg realizacji oraz proponowanie rozwiązań zmierzające do usunięcia tych trudności;
- nadzorowanie rozliczenia kostiumów oraz sporządzanie protokołów zniszczenia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647086, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON