Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245104
Nazwa zawodu: Krytyk artystyczny
Synteza zawodu: Analizuje i ocenia z punktu widzenia określonych wartości poznawczych i estetycznych różne dziedziny ludzkiej działalności artystycznej w kraju i za granicą: literaturę, film, teatr, muzykę, balet, plastykę, fotografię, na podstawie wiedzy zawodowej i metod analizy dzieła właściwych dla danej dyscypliny.
Zadania zawodowe: - stałe śledzenie wydarzeń artystycznych zachodzących w poszczególnych dziedzinach działalności artystycznej;
- analizowanie dorobku poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
- ocenianie filozoficznej, estetycznej, społecznej i artystycznej wartości dzieł literackich, teatralnych, muzycznych, baletowych, plastycznych, fotograficznych i ich wpływu na rozwój poszczególnych dziedzin działalności artystycznej;
- ustalanie rozbieżności między zamierzonym przez artystę celem a osiągniętymi efektami w wykonanym dziele artystycznym;
- ocenianie poszczególnych dzieł, zjawisk i wydarzeń artystycznych, zwracanie uwagi na ich nowatorstwo, a również wykrywanie wad i niedociągnięć;
- prezentowanie wartości, norm i postulatów poszczególnych środowisk artystycznych;
- informowanie odbiorców kultury o pojawieniu się nowych twórców i ich dzieł, zjawisk, wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą;
- popularyzowanie poszczególnych dziedzin działalności artystycznej przez publikowanie swoich ocen i recenzji w wydawnictwach książkowych oraz w środkach masowego przekazu;
- kontaktowanie się z twórcami dzieł artystycznych, ze środowiskami twórców w celu lepszego poznania;
- udział w imprezach artystycznych (teatr, wystawy, koncerty, targi książki, sesje naukowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: - zajmowanie się naukową analizą, opisem i wartościowaniem dzieł artystycznych z poszczególnych dziedzin twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, baletowej, plastycznej, fotograficznej;
- prowadzenie działalności dydaktycznej;
- kierowanie działem publicystyki kulturalnej w gazecie, czasopiśmie, wydawnictwie oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętą kulturą.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647082, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON