Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244103
Nazwa zawodu: Kulturoznawca
Synteza zawodu: Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii oraz teorii kultury, prowadzi badania teoretyczne i empiryczne procesów i zjawisk kultury.
Zadania zawodowe: - poznawanie teorii kultury (badanie źródeł historycznych, wszelkiej literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz zjawisk w historii kultury i w kulturze współczesnej polskiej bądź innych krajów;
- dokumentowanie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej (zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów, ich archiwizowanie);
- organizowanie i prowadzenie badań nad procesami upowszechniania kultury;
- przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących procesów i zjawisk w historii kultury oraz w kulturze współczesnej;
- wygłaszanie referatów i prelekcji o historii i teorii kultury, udział w dyskusjach dotyczących wiedzy o kulturze;
- pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny wiedzy o kulturze;
- opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o kulturze;
- uprawianie publicystyki z dziedziny wiedzy o kulturze na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk kulturowych;
- doradztwo w dziedzinie kulturoznawstwa;
- współpraca z innymi przedstawicielami tego zawodu w kraju i za granicą.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej z dziedziny kulturoznawstwa;
- prowadzenie działów publicystyki kulturalnej w czasopismach, radiu i telewizji;
- zasiadanie w jury (komisjach) olimpiad i turniejów wiedzy o kulturze, organizowanie tego typu imprez;
- prowadzenie działalności edytorskiej w zakresie piśmiennictwa o kulturze.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312773, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON