Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241904
Nazwa zawodu: Kontroler wewnętrzny
Synteza zawodu: Przeprowadza, zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kierownictwa, kontrolę merytoryczną i finansową wszelkich ogniw danej organizacji; wydaje opinie o funkcjonujących procedurach finansowych; analizuje przyczyny odstępstw od tych procedur; sporządza protokoły z kontroli, przedstawia wnioski z wyników kontroli w celu poprawy efektywności działania organizacji.
Zadania zawodowe: - sporządzanie okresowych (rocznych, półrocznych, kwartalnych) planów kontroli;
- sporządzanie szczegółowych planów kontroli poszczególnych jednostek;
- przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz ponownych;
- analizowanie zgodności funkcjonujących procedur i przepisów w świetle obowiązujących aktów prawnych wyższego rzędu;
- przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń bądź zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane jednostki;
- szczegółowe analizowanie odstępstw od obowiązujących procedur i wyjaśnianie ich przyczyn;
- formułowanie ewentualnych wniosków dotyczących odpowiedzialności lub zmiany procedur;
- prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej;
- sporządzanie protokołów z kontroli oraz wystąpień pokontrolnych;
- uczestniczenie w naradach śródkontrolnych i pokontrolnych;
- sporządzanie i składanie kierownictwu okresowych sprawozdań z kontroli
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie oględzin i ich dokumentowanie w przypadkach naruszenia obowiązujących procedur
- zabezpieczanie dowodów wymagających dalszej interwencji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19318679, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON