Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214808
Nazwa zawodu: Kartograf
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map
Zadania zawodowe: - redagowanie map ogólnogeograficznych, w tym map topograficznych wielkoskalowych, średnioskalowych i małoskalowych;
- redagowanie map tematycznych społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, w tym sozologicznych;
- redagowanie map szkolnych geograficznych i historycznych: ściennych, podręcznych i atlasów;
- redagowanie map turystycznych, diamap, globusów, tyflomap (map dotykowych dla niewidomych i słabo widzących);
- automatyczne sporządzanie map w oparciu o obrazy satelitarne;
- opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
- kartowanie i rysowanie map na podstawie geodezyjnych pomiarów szczegółowych;
- komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
- opracowywanie i rozwijanie banków informacji kartograficznych;
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących reprodukcji kartograficznej (w tym układów światłoczułych, procesów drukowania i procesów wykończeniowych);
- opracowywanie instrukcji i wytycznych technicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzić prace badawcze i aplikacyjne dotyczące map astronomicznychLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987571, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON