Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 342902
Nazwa zawodu: Agent usług artystycznych
Synteza zawodu: Reprezentuje zespół lub indywidualnego wykonawcę w kontaktach z realizatorem lub organizatorem imprez i widowisk artystycznych, rozrywkowych, festiwalowych, konkursowych itp.; prezentuje, promuje i reklamuje zespół lub indywidualnego wykonawcę; inicjuje i finalizuje umowy (kontrakty) na udział zespołu lub wykonawcy w imprezie lub widowisku.
Zadania zawodowe: - gromadzenie informacji o wartości zespołu lub indywidualnego wykonawcy: repertuarze, oprawie muzycznej, poziomie artystycznym itp.;
- poznawanie rynku potencjalnych odbiorców imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych;
- opracowywanie i zgłaszanie propozycji oraz możliwości udziału zespołu lub indywidualnego wykonawcy w imprezie;
- inicjowanie i organizowanie spotkań z realizatorem i organizatorem imprezy: przekazywanie propozycji udziału zespołu lub indywidualnego wykonawcy w imprezie;
- przygotowywanie i zatwierdzanie repertuaru i programu występów zespołu lub indywidualnego wykonawcy;
- promowanie i reklamowanie zespołu lub indywidualnego wykonawcy; przygotowywanie plakatów, folderów, programu imprezy; nagrywanie kaset wideo, płyt z repertuarem wykonawców;
- prowadzenie rozliczeń finansowych z ZAIKS-em z upoważnienia zespołu lub indywidualnego artysty;
- współpraca z reżyserem i organizatorem imprezy w zakresie repertuaru i programu imprezy, oprawy muzycznej itp.;
- udział w organizowaniu imprezy: wypożyczanie sali, sprzedaż biletów itp.;
- wyszukiwanie sponsorów wspomagających materialnie zespół lub wykonawcę;
- rozliczanie kosztów finansowych występu zespołu lub wykonawcy: wynajmu sal, honorariów itp.;
- śledzenie nowych tendencji i środków artystycznych stosowanych przez wykonawców w określonym repertuarze w kraju i zagranicą;
- oferowanie klientom zbiorowym i indywidualnym biletów na imprezy i widowiska artystyczne i rozrywkowe przez rozsyłanie plakatów reklamujących imprezy oraz prowadzenie bezpośrednich rozmów o walorach artystycznych oferowanych imprez;
- zawieranie z klientami zbiorowymi umów co do sprzedaży biletów;
- prowadzenie rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami i agencjami organizującymi imprezy i widowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w organizowaniu imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych;
- organizowanie i realizowanie okolicznościowych imprez i widowisk dla różnych środowisk;
- wykonywanie kalkulacji finansowych organizowanych imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976951, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON