Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1233
Nazwa zawodu: Kierownicy działów marketingu i sprzedaży .
Synteza zawodu: Kierownicy działów marketingu i sprzedaży kierują działaniami przedsiębiorstwa (organizacji) związanymi z marketingiem i sprzedażą wytworzonych produktów czy usług, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczących sprzedaży i marketingu; planowanie ilościowo-wartościowe sprzedaży oraz nadzorowanie jej wykonania; planowanie i przeprowadzanie badań marketingowych; prowadzenie prac związanych z rozwojem, testowaniem i wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek; określanie cen, metod sprzedaży i dystrybucji, usług gwarancyjnych itp.; planowanie i wdrażanie specjalnych programów sprzedaży i kampanii promocyjnych; planowanie i wdrażanie strategii marketingowej dotyczącej utrzymania i poszerzania rynków zbytu; nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów z klientami strategicznymi; kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów; określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych; kierowanie bieżącą działalnością podległej jednostki organizacyjnej; nadzorowanie doboru, szkolenia i pracy podległych pracowników; przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań dla potrzeb dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji); reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych; wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988077, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON