Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1231
Nazwa zawodu: Kierownicy działów finansowych i administracyjnych .
Synteza zawodu: Kierownicy działów finansowych i administracyjnych kierują działaniami przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczącymi finansów, księgowości i administracji, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych .
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą przedsiębiorstwa (organizacji); opracowywanie planów finansowych przedsiębiorstwa (organizacji); opracowywanie projektów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz dokonywanie analiz z ich wykonania; nadzorowanie operacji finansowych i prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie; nadzorowanie działań dotyczących obsługi organizacyjno-prawnej oraz biurowej; organizowanie i nadzorowanie prac związanych z administrowaniem obiektem oraz ewidencjonowaniem i inwentaryzacją majątku przedsiębiorstwa (organizacji); kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów; określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych; kierowanie bieżącą działalnością podległej jednostki organizacyjnej; nadzorowanie doboru, szkolenia i pracy podległych pracowników; przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań dla potrzeb dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji); reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych; wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965259, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON