Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1225
Nazwa zawodu: Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
Synteza zawodu: Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce kierują działalnością przedsiębiorstw (organizacji) związaną z usługami hotelarskimi, gastronomicznymi i turystycznymi, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji), w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa (organizacji) w zakresie świadczenia usług hotelarskich i/lub gastronomicznych czy też organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów i realizacji harmonogramów; kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej; planowanie i organizowanie świadczonych usług, określanie zasad i standardów ich realizacji oraz nadzorowanie ich wykonania; nadzorowanie programowania, kalkulacji i rozliczania przygotowywanych imprez; dbanie o bezpieczeństwo, stan sanitarny, estetykę i prawidłowe wyposażenie obiektów oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz wymogów higieniczno-sanitarnych obowiązujących w hotelach, zakładach żywienia zbiorowego i biurach podróży; nadzorowanie doboru, szkolenia i pracy podległych pracowników; reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych; wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959214, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON