Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1223
Nazwa zawodu: Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie
Synteza zawodu: Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie kierują działalnością przedsiębiorstw (organizacji) związaną ze świadczeniem usług budowlanych, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji), w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa (organizacji) w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z budową, remontem, modernizacją i konserwacją obiektów budowlanych; zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów, wykonania norm produkcyjnych oraz terminowej realizacji usług; kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej; planowanie i organizowanie prac budowlanych, określanie sposobów ich realizacji oraz nadzorowanie ich wykonania; uczestniczenie w przygotowywaniu ofert przetargowych na prace budowlane; kontrolowanie wydatków; nadzorowanie stosowania przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska; nadzorowanie doboru, szkolenia i pracy podległych pracowników; reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w przedsiębiorstwie (organizacji) lub wobec instytucji zewnętrznych; wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949436, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON