Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 413102
Nazwa zawodu: Inwentaryzator
Synteza zawodu: Wykonuje ogół czynności związanych z ustalaniem rzeczywistego stanu środków gospodarczych przedsiębiorstwa na określony dzień, w celu sprawdzenia ich zgodności z danymi księgowymi.
Zadania zawodowe: - ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa na podstawie: spisu z natury składników majątkowych, uzyskanych od kontrahentów pisemnych potwierdzeń zobowiązań i należności, danych zawartych w księgach rachunkowych;
- dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego wynikającego z ksiąg rachunkowych;
- sporządzanie rocznego planu inwentaryzacji;
- sukcesywne ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie, występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych;
sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych i archiwizowanie kompletnej dokumentacji;
- uczestniczenie w szkoleniach zespołów spisowych
;- nadzorowanie właściwego przygotowania arkuszy spisowych oraz kontrolowanie poprawności ich wykonania;
- przygotowywanie zespołom spisowym wymaganych materiałów pomocniczych potrzebnych przy inwentaryzacji, np. odpowiednich przyrządów pomiarowych, wykazów niezbędnych danych do obliczeń technicznych, właściwych tabulogramów spisowych itp.;
- uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957501, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON