Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 347502
Nazwa zawodu: Instruktor dyscypliny sportu
Synteza zawodu: Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.
Zadania zawodowe: -pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;
- dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;
- organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;
- samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;
- samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;
- branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;
- przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);
- przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
- przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
- współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;
- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;
- przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć treningowych w zespole szkoleniowym, ale także samodzielnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych, na niższym i średnim poziomie wyszkolenia sportowego;
- wykonywanie zadań trenerskich (zastępczo).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966639, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON