Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 347201
Nazwa zawodu: Inspicjent
Synteza zawodu: Zajmuje się stroną organizacyjno-techniczną realizacji przedstawienia teatralnego, odpowiadając za stworzenie warunków do jego przygotowania oraz za prawidłowy przebieg spektaklu; kieruje pracą zespołu składającego się z brygadiera sceny, rekwizytora, akustyka, elektryka i pozostałej obsługi.
Zadania zawodowe: - dokładne zapoznawanie się z treścią sztuki powierzonej do prowadzenia;
- wpisywanie do egzemplarza umownych znaków sygnalizujących wejścia i zejścia aktorów ze sceny, zmiany dekoracji, świateł, muzyki, efektów itp.;
- zawiadamianie członków zespołu artystycznego o wszelkich zmianach i rozkładzie zajęć;
- udział w próbach i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć, koordynowanie pracy podległego zespołu obsługi sceny, w celu wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych niezbędnych dla prawidłowego przebiegu prób i przedstawień;
- sprawdzanie i odnotowywanie w raporcie z próby lub z przedstawienia obecności osób niezbędnych dla przedstawienia;
- sprawdzanie przybycia aktorów na przedstawienie, natychmiastowe zawiadamianie reżysera, asystenta reżysera i przedstawiciela dyrekcji o nieobecności aktora;
- zawiadamianie członków zespołu artystycznego o dodatkowych próbach, zmianach w obsadzie, nagłych zastępstwach itp.;
- podawanie sygnałów na rozpoczęcie przedstawienia i kolejnych aktów;
- wykonywanie innych prac na polecenie reżysera, asystenta reżysera.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca w administracji teatru lub innych instytucji kultury i sztuki;
- organizowanie innej działalności kulturalnej, w tym amatorskiej, występów estradowych itp.;
- praca organizacyjna na planie filmu i spektakli telewizyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976868, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON