Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 331101
Nazwa zawodu: Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
Synteza zawodu: Samodzielnie organizuje grupy zainteresowanych sztuką oraz prowadzi z nimi zajęcia, polegające na przekazywaniu wiedzy o określonej dziedzinie sztuki oraz uczeniu ich technik niezbędnych do jej amatorskiego uprawiania.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie środowiska lokalnego pod kątem jego zainteresowań i tradycji kulturalnych;
- opracowywanie i reklamowanie informacji o zapisach do zespołów (kółek) artystycznych oraz o warunkach uczestnictwa;
- opracowywanie wspólnie z uczestnikami zajęć programu pracy zespołu (kółka);
- przygotowywanie materiałów repertuarowych (tekstów, nut itp.), sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych z grupą;
przekazywanie uczestnikom wiedzy o uprawianej dyscyplinie artystycznej oraz technikach twórczości artystycznej, charakterystycznych dla tej dziedziny sztuki;
- uczenie zasad współdziałania w grupie artystycznej, dyscypliny pracy zespołowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
- uczenie zasad i technik przygotowywania wytworów lub widowisk do prezentacji publicznych oraz kierowanie tymi prezentacjami;
- organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi, edukacyjnymi i wychowawczymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - organizowanie środków finansowych i technicznych do prowadzenia zajęć z grupami artystycznymi oraz przygotowania publicznej prezentacji wyników pracy;
- śledzenie literatury fachowej - artystycznej i metodycznej z zakresu prowadzonych zajęć.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995566, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON