Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 322902
Nazwa zawodu: Instruktor terapii uzależnień
Synteza zawodu: Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
- pomoc lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych; - dbanie o higienę podopiecznego i jego odzieży (mycie, kąpanie);
- prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
- przebieranie klientów i układanie ich do snu, podawanie płynów i posiłków;
- udzielanie pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
- unieszkodliwianie i izolowanie osób agresywnych;
- dbanie o higienę pomieszczeń przez sprzątanie, mycie i dezynfekcję podłóg, ścian, łóżek i innych przedmiotów;
- wykonywanie podstawowych zabiegów medycznych (płukanie żołądka, lewatywa, opatrywanie powierzchownych ran);
- prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian w zachowaniu, podejmowanie interwencji w przypadku agresji;
- badanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta: tętna, ciśnienia, temperatury ciała itp.;
- pomoc lekarzowi przy badaniu: podtrzymywanie pacjenta, podawanie odpowiednich narzędzi i aparatów medycznych oraz podawanie drogą doustną leków zleconych przez lekarza;
- spisywanie oraz zabezpieczanie ubrania i przedmiotów będących własnością pacjenta;
- prowadzenie rozmów indywidualnych, wspierających leczenie uzależnionych pacjentów;
- wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań i zakupu substancji uzależniających, tzw. work street;
- przekazywanie informacji o miejscach skupień osób uzależnionych służbom medycznym, władzom miasta czy osiedla;
- współpraca z rodziną osób uzależnionych: wspieranie jej w udzielaniu pomocy dzieciom czy współmałżonkom;
- wypisywanie podopiecznych z izby wytrzeźwień, oddziału dla narkomanów itp., zwrot odzieży i zdeponowanych przedmiotów;
- sporządzanie rachunków dotyczących kosztów świadczonych usług podopiecznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19081712, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON