Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3152
Nazwa zawodu: Inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni
Synteza zawodu: działając w imieniu administracji rządowej, firm przemysłowych i innych instytucji, kontrolują miejsca pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa zawodowego i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, kontrolują określone wyroby wytwarzane na sprzedaż, takie jak pojazdy samochodowe i tabor szynowy, celem stwierdzenia, czy odpowiadają one zasadom i przepisom ochrony zdrowia i środowiska, jak też standardom jakościowym i normom produkcyjnym.
Zadania zawodowe: - doradzanie przedstawicielom pracodawców i pracobiorców na temat stosowania przepisów, zarówno państwowych, jak i innych dotyczących bezpieczeństwa zawodowego i bezpieczeństwa środowiska pracy;
- przeprowadzanie inspekcji w miejscach pracy: w zakładach produkcyjnych, przetwórczych, handlowych i magazynach celem stwierdzenia, czy środowisko pracy, maszyny i urządzenia odpowiadają obowiązującym zasadom, przepisom i standardom;
- przeprowadzanie inspekcji w miejscach pracy przez dokonywanie wywiadów, obserwacji oraz stosowanie innych środków zdobywania informacji, celem ustalenia faktów dotyczących procesu pracy i wypadków przy pracy i stwierdzenia przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa;
- przygotowywanie i przedkładanie kierownikowi zakładu analiz dotyczących bhp w zakładzie oraz proponowanie sposobu usunięcia zagrożeń;
- prowadzenie rejestru dokumentów powypadkowych i chorób zawodowych, wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
- kontrolowanie pojazdów samochodowych i taboru szynowego celem stwierdzenia ich zgodności z normami i standardami produkcyjnymi;
- doradzanie producentom, użytkownikom oraz pracownikom dokonującym napraw statków powietrznych, samochodów i innych pojazdów w zakresie stosowania zarówno państwowych, jak i innych przepisów dotyczących wymagań produkcyjnych i eksploatacyjnych;
- przeprowadzanie inspekcji w zakładach produkcyjnych, handlowych i magazynach, celem stwierdzenia, czy właściwie są stosowane obowiązujące zasady, przepisy i standardy;
- doradzanie i informowanie przedsiębiorstw i społeczeństwa o istniejących zasadach i przepisach dotyczących higieny, wymagań sanitarnych, czystości i jakości głównych artykułów żywnościowych, farmakologicznych i kosmetycznych oraz dotyczących wymagań i parametrów technicznych artykułów przemysłowych;
- przeprowadzanie badań jakościowych artykułów żywnościowych i przemysłowych, a w razie potrzeby informowanie społeczeństwa o istniejących zagrożeniach oraz powodowanie wstrzymywania sprzedaży;
- kontrolowanie, pod nadzorem państwowego lekarza weterynarii, warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach drobiarskich, zakładach mleczarskich, zakładach badania i przetwarzania dziczyzny, chłodniach składowych oraz zawiadamianie przełożonych o stwierdzonych uchybieniach;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20526963, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON