Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 315106
Nazwa zawodu: Inspektor budowy mostów
Synteza zawodu: Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów obiektów inżynierskich z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.
Zadania zawodowe: - nadzorowanie przestrzegania zgodności projektów obiektów inżynierskich z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
- sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich;
- kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
- kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie obiektów inżynierskich;
- żądanie od uczestników procesu budowy obiektów inżynierskich: inwestora, właściciela lub zarządu obiektu inżynierskiego, a także producenta materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania obiektu inżynierskiego do użytkowania, utrzymania i użytkowania obiektu;
- w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu inżynierskiego, żądanie od uczestników procesu budowy dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
- w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
- doradzanie wykonawcom obiektów inżynierskich w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa obiektów;
- przeprowadzanie inspekcji w czasie wznoszenia obiektów inżynierskich pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
- przeprowadzanie inspekcji istniejących obiektów inżynierskich celem stwierdzenia, czy niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970187, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON