Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314601
Nazwa zawodu: Instruktor ruchu lotniczego
Synteza zawodu: Szkolenie i wychowywanie kandydatów na pilotów statków powietrznych lub szkolenie pilotów w celu podwyższenia ich kwalifikacji lotniczych oraz ocenianie ich przydatności zawodowej lub sportowej.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z przygotowaniem ogólnym i lotniczym osób przystępujących do szkolenia lotniczego, ich dotychczasowym doświadczeniem lotniczym i charakterystykami lotniczymi, ich wynikami szkolenia teoretycznego oraz wynikami badań lekarskich;
- opracowywanie planów szkolenia przydzielonej grupy osób oraz założenie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, nadzorowanie prowadzenia indywidualnej dokumentacji lotniczej;
- prowadzenie zajęć teoretycznych ze szkolonymi osobami i kontrola postępów;
- prowadzenie i sprawdzanie przygotowania naziemnego osób szkolonych do lotów;
- organizowanie szkolenia praktycznego oraz lotów szkoleniowych, podejmowanie decyzji o wykonywaniu lotów na podstawie analizy warunków meteorologicznych i terenowych, przewidywanej sytuacji ruchu lotniczego oraz możliwości osób szkolonych;
- wykonywanie szkoleniowych lotów dwusterowych ze szkolonymi i prowadzenie w czasie tych lotów praktycznej nauki pilotowania i użytkowania w locie statku powietrznego oraz nawigowania i prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej ze służbą ruchu lotniczego i innymi statkami powietrznymi, prowadzenie instruktażu przed lotem, w czasie lotu i po locie, bieżąca kontrola postępów szkolonych w lotach dwusterowych i podejmowanie decyzji co do dalszego przebiegu szkolenia;
- nadzorowanie z ziemi samodzielnych lotów szkoleniowych, prowadzenie instruktażu przed lotem i po jego wykonaniu, a także w razie potrzeby podczas lotu (drogą radiotelefoniczną), obserwacja samodzielnych lotów, analiza postępów szkolnych oraz podejmowanie decyzji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych lotów;
- wychowywanie lotnicze przez osobisty przykład praktycznego, bieżącego stosowania się do zasad etyki zawodowej lub sportowej pilota, zachowania dyscypliny lotniczej, poszanowania sprzętu lotniczego i urządzeń lotniczych, a także przez bieżące reagowanie na przypadki niewłaściwego postępowania w tym zakresie;
- bieżąca i wszechstronna ocena przydatności lotniczej osób szkolonych oraz przedkładanie przełożonym wniosków wynikających z tej oceny;
- na polecenie przełożonego kierowanie ruchem lotniczym niekontrolowanym podczas lotów szkoleniowych;
- pełnienie dyżurów wychowawczych na kursach skoszarowanych, na których szkolenie lotnicze prowadzone jest dla młodzieży nieletniej;
- uczestniczenie w kolegiach instruktorskich (dydaktyczno-wychowawczych) oraz kolegiach do spraw bezpieczeństwa lotów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - po uzyskaniu uprawnienia instruktora I klasy w danej specjalności oraz odpowiedniego doświadczenia - pełnienie obowiązków starszego instruktora, nadzorującego pracę instruktora o małym doświadczeniu lub praktykę instruktorską kandydata na instruktora, lub pełnienie obowiązków szefa szkolenia lotniczego ośrodka albo inspektora szkolenia czy szefa wyszkolenia lotniczego organizacji prowadzącej szkolenie;
- pełnienie funkcji trenera grup zawodniczych lub wyczynowych w lotnictwie sportowym, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia w szkoleniu w umiejętnościach sportowych pilotów oraz w organizowaniu lotów wyczynowych i sportowychLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966450, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON