Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341201
Nazwa zawodu: Agent ubezpieczeniowy
Synteza zawodu: Oferuje i zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
Zadania zawodowe: - organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;
- opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia;
- przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie;
- dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia;
- obliczanie i ustalanie wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie;
- zawieranie umów ubezpieczenia, opracowywanie i dostarczanie dokumentów klientowi;
- inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
- sporządzanie i dostarczanie ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań;
- udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie innych zadań przydzielonych przez ubezpieczyciela, a związanych z zawartymi przez niego umowami ubezpieczenia, zwłaszcza z zakresu ustalania zasadności roszczeń i przysługujących odszkodowań.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647186, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON