Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314202
Nazwa zawodu: Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Synteza zawodu: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej lub śródlądowej nadzoruje bezpieczeństwo żeglugi, zgodnie z przepisami prawa materialnego i przepisami o właściwości miejscowego organu.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie inspekcji statków pod kątem wymaganego stanu technicznego i właściwego wyposażenia oraz kwalifikacji zawodowych członków załogi;,br> - kontrola przestrzegania norm prawnych, regulujących zasady ruchu żeglugowego i postojów statków;
- kontrola oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych na morskich torach wodnych i szlakach żeglugowych śródlądowych dróg wodnych;,br> - udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie oficerskie i nieoficerskie;
- przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków żeglugowych;
- analizowanie wyników inspekcji statków, wydawanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich przestrzegania;
- wymierzanie winnym naruszenia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa żeglugi kar pieniężnych w ramach otrzymanego upoważnienia lub nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego i kierowanie wniosków o ukaranie do sądu (dot. inspektora bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej);
- prowadzenie książki inspekcji i innej dokumentacji związanej z działalnością inspekcyjną;
- współpraca z Polskim Rejestrem Statków i Izbą Morską (dot. tylko inspektora bezpieczeństwa żeglugi morskiej) w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w zależności od rodzaju posiadanych kwalifikacji morskich (patentu żeglarskiego) pełnienie funkcji kapitana statku bądź oficera pokładowego statku morskiego lub śródlądowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19334849, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON