Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247106
Nazwa zawodu: Inspektor ochrony rybołówstwa
Synteza zawodu: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej nadzoruje - zgodnie z przepisami prawa materialnego - rybołówstwo morskie na polskich obszarach morskich, a także na innych akwenach podległych kompetencji dyrektora urzędu morskiego.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie inspekcji statków rybackich na łowiskach pod kątem posiadanego zezwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego, używanych narzędzi połowowych, wielkości połowu ryb niewymiarowych;
- przeprowadzanie inspekcji na polskich obszarach morskich w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie wód morskich przed zanieczyszczaniem;
- kontrolowanie miejsc wyładunku i składowania oraz środków transportu w celu stwierdzenia czy wyładowywane, składowane i transportowane ryby odpowiadają normom prawnym dotyczącym wymiaru i okresu ochronnego;
- eliminowanie kłusownictwa poprzez kontrole stałych obwodów ochronnych;
- prowadzenie ewidencji statków rybackich i statystyki połowowej;
- legalizacja dzienników pokładowych statków rybackich;
- wymierzanie - w ramach otrzymanego upoważnienia - kar pieniężnych winnym naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa bądź wnioskowanie o wymierzenie takiej kary przez dyrektora urzędu morskiego;
-współpraca ze strażą graniczną w zakresie przeprowadzania kontroli na polskich obszarach morskich;
- gromadzenie danych, przeprowadzanie analiz oraz formułowanie wniosków dotyczących racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morskimi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w zależności od posiadanych uprawnień pełnienie funkcje kapitana morskiego statku rybackiego lub szefa działu przetwórstwa na uprzemysłowionym statku rybackim.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988021, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON