KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247103
Nazwa zawodu: Inspektor ochrony danych osobowych
Synteza zawodu: W imieniu Generalnego Inspektora Danych Osobowych prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne.
Zadania zawodowe: - prowadzenie ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych;
- kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
- opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
- uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych;
- kontrola pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych;
- przeprowadzanie niezbędnych badań i innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzanych danych z ustawą;
- żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- kontrolowanie dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli;
- zlecanie sporządzenia ekspertyz i opinii;
- sporządzanie protokołu z czynności kontrolnych;
- na podstawie ustaleń kontroli wszczynanie postępowania dyscyplinarnego, lub innego przewidzianego prawem, przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18763486, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON