Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247103
Nazwa zawodu: Inspektor ochrony danych osobowych
Synteza zawodu: W imieniu Generalnego Inspektora Danych Osobowych prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne.
Zadania zawodowe: - prowadzenie ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych;
- kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
- opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
- uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych;
- kontrola pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych;
- przeprowadzanie niezbędnych badań i innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzanych danych z ustawą;
- żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- kontrolowanie dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli;
- zlecanie sporządzenia ekspertyz i opinii;
- sporządzanie protokołu z czynności kontrolnych;
- na podstawie ustaleń kontroli wszczynanie postępowania dyscyplinarnego, lub innego przewidzianego prawem, przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686932, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON