KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247102
Nazwa zawodu: Inspektor kontroli skarbowej
Synteza zawodu: Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie się do kontroli podmiotu gospodarczego, określonego upoważnieniem wydanym przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
- zawiadamianie kontrolowanego o zakresie, czasie i miejscu przeprowadzenia kontroli;
- badanie dokumentacji źródłowej dotyczącej tematu kontroli;
- polecanie i nadzorowanie czynności kontrolnych przez pracowników uczestniczących w kontroli (aspirantów);
- zabezpieczanie dowodów, zarządzanie przeprowadzenia inwentaryzacji, dokonywanie oględzin, zasięganie opinii biegłych, przesłuchiwanie niezbędnych świadków, legitymowanie osób - jeśli jest to niezbędne dla kontroli;
- zbieranie wszelkich materiałów dla prawidłowego wykonania kontroli;
- dokonywanie obliczenia należności dla budżetu państwa;
- dokumentowanie w formie protokołów materiału kontrolnego;
- przyjmowanie wyjaśnień bądź zastrzeżeń od kontrolowanego do protokołów, a następnie ustosunkowywanie się do ich treści w formie adnotacji;
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną w toku kontroli dokumentacją i ustaleniami kontroli;
- opracowywanie wyniku kontroli, zawierającego ostateczne ustalenia oraz wnioski z kontroli i przedstawianie je kontrolowanemu;
- kierowanie not sygnalizacyjnych do właściwych jednostek lub organów;
- prowadzenie dochodzenia karno-skarbowego i formułowanie oskarżenia przeciwko osobom winnym uszczupleń podatkowych;
- pozyskiwanie informacji przydatnych dla rozszerzenia zakresu kontroli lub wykorzystania ich do kontroli innych podmiotów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18777176, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON