KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 222107
Nazwa zawodu: Inżynier zootechniki
Synteza zawodu: Organizuje i nadzoruje produkcję zwierzęcą w przedsiębiorstwach rolniczych, gospodarstwach specjalistycznych, fermach zarodowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt i ośrodkach doradztwa rolniczego; planuje i zapewnia realizację zadań hodowlanych i chowu towarowego; prowadzi badania naukowe związane z chowem i hodowlą zwierząt; popularyzuje postęp hodowlany i naukowo-techniczny.
Zadania zawodowe: - wykonywanie ocen i analiz stanu chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w zakresie odpowiadającym celom tej produkcji;
- określanie perspektyw rozwoju i racjonalnej produkcji mając na względzie wykorzystywanie miejscowych warunków hodowli lub chowu oraz zbytu;
- prowadzenie bilansów paszowych, ocenianie warunków ich realizacji;
- prowadzenie obrotu stada, selekcji oraz doskonalenie hodowlane i produkcyjne;
- planowanie i realizowanie zadań wynikających z bieżącej produkcji zwierzęcej, jak: wybór zwierząt do chowu lub hodowli, zabezpieczenie warunków bytowych (pomieszczenia), żywienia, użytkowania oraz wykorzystanie i rozdysponowanie produkcji;
- prowadzenie obserwacji dotyczących kondycji i stanu zdrowotnego zwierząt;
- formułowanie wniosków i wykorzystywanie fachowców wspomagających: lekarzy weterynarii i instruktorów - doradców;
- organizowanie pracy i nadzorowanie personelu zatrudnionego przy chowie lub hodowli zwierząt;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji zawodowo-hodowlanej w zakresie selekcji i kojarzeń oraz prostej dokumentacji ekonomicznej;
- korzystanie z literatury zawodowej oraz wdrażanie nowych technologii do produkcji;
- prowadzenie badań naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt;
- popularyzowanie wyników badań i doświadczeń w zakresie postępu hodowlanego i technologii produkcji;
- przestrzeganie przepisów hodowlanych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18786501, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON