Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 222106
Nazwa zawodu: Inżynier rybactwa
Synteza zawodu: Prowadzi badania naukowe, eksperymenty i obserwacje, mające na celu intensyfikację gospodarki rybackiej; organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z hodowlą i produkcją towarową ryb.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań związanych z produkcją materiału zarybieniowego oraz nadzorowanie wychowu narybku, kroczków hodowlanych i produkcyjnych;
- prowadzenie prac badawczych, mających na celu intensyfikację produkcji ryb w środowisku naturalnym, jak również w zmienionych warunkach środowiska, określanie potrzeb dotyczących wykonania niezbędnych prac melioracyjnych, badania jakości wody, przydatności zwierząt dennych, roślin i planktonu dla racjonalnej hodowli ryb w danym środowisku;
- badanie efektywności i opłacalności różnych form rybackiego użytkowania wód śródlądowych;
- opracowywanie założeń dotyczących unowocześnienia produkcji i hodowli ryb oraz racjonalizacji techniki rybackiej;
- dokonywanie wyboru odpowiednich gatunków ryb oraz form hodowli lub produkcji dostosowanych do danego środowiska;
- określanie wielkości zarybienia zbiorników wodnych oraz opracowywanie norm żywieniowych dla ryb zależnie od gatunku, okresu ich rozwoju jak również pór roku;
- opracowywanie wykazu najważniejszych czynności w gospodarstwie rybackim i kontrolowanie ich realizacji;
- przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu zdrowotności ryb, zapobieganie zagrożeniom chorobowym i zagrożeniom przez szkodniki;
- organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów ryb oraz ich wstępnej selekcji;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w gospodarce rybackiej oraz organizowanie akcji zwalczania kłusownictwa.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie doradztwa i nauczania w zakresie rybactwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20152986, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON