Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 222105
Nazwa zawodu: Inżynier rolnictwa
Synteza zawodu: Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań mających na celu otrzymanie nowych odmian roślin uprawnych (np. odpornych na choroby i szkodniki) oraz opracowywanie technologii produkcji tych odmian;
- doskonalenie metod produkcji nasiennej, przechowalnictwa nasion, oceny i kwalifikacji polowej;
- prowadzenie badań dotyczących nowoczesnych technik ochrony roślin, ekologicznych środków biologicznych oraz opracowywanie metod bezpiecznego stosowania i kontroli pozostałości pestycydów w produkcji roślinnej i glebie;
- opracowywanie nowoczesnych metod prognozowania i sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników i chwastów;
- opracowywanie nowych metod ochrony i rekultywacji gruntów, upraw roli, płodozmianów, nawożenia itp.;
- organizowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i technologii produkcji roślinnej (w zależności od warunków klimatycznych, glebowych, potrzeb rynku itp.), planowanie płodozmianów, organizowanie parku maszynowego, zaopatrzenia w nawozy, środki ochrony roślin oraz zapewnianie odpowiedniej kadry pracowników;
- organizowanie i nadzorowanie prac związanych z produkcją roślinną (uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie roślin, zbiór i przygotowanie plonów do sprzedaży lub przechowywania);
- prowadzenie lustracji roślin uprawnych i podejmowanie niezbędnych działań w przypadku zagrożenia upraw przez szkodniki, choroby;
- organizowanie i kontrolowanie selekcji i dokonywanie kwalifikacji na plantacjach nasiennych;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w przypadku stosowania środków chemicznych, jak również zasad właściwego magazynowania i transportu plonów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - organizowanie i nadzorowanie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą;
- prowadzenie doradztwa i działalności dydaktycznej na różnych poziomach kształcenia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971761, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON