Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 222104
Nazwa zawodu: Inżynier ogrodnictwa
Synteza zawodu: Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i opracowywanie lub udoskonalanie metod upraw;
- prowadzenie badań w dziedzinie hodowli roślin ogrodniczych i opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod hodowli;
- projektowanie zieleńców i terenów zielonych w osiedlach oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem i pracami konserwatorskimi;
- opracowywanie instrukcji technologicznych dla produkcji roślin ogrodniczych, uprawianych w otwartym gruncie i pod osłonami;
- opracowywanie instrukcji ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wdrażanie ich do praktyki oraz nadzór nad wykonawstwem odpowiednich zabiegów sprzętem mechanicznym;
- opracowywanie wymogów jakościowych produktów oraz norm jakościowych dla owoców, warzyw, kwiatów;
- prowadzenie doradztwa fachowego we własnym zakresie lub z ramienia instytucji do tego powołanych przez państwo, samorząd terytorialny, jednostki gospodarcze i społeczne;
- sprawowanie nadzoru nad pracami i działalnością związaną z rozwojem ogrodnictwa, prowadzoną przez różne podmioty gospodarcze z ramienia urzędów państwowych, samorządowych i organizacji, które zatrudniają w tym zakresie specjalistów ogrodników;
- współpraca z wydawnictwami, zajmującymi się tematyką ogrodniczą i opracowywanie dla nich: podręczników, poradników, artykułów ulotek itp. z zakresu ogrodnictwa, w celu upowszechniania wiedzy ogrodniczej i wdrażania osiągnięć nauki w tym zakresie;
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie zaopatrzenia ogrodnictwa w niezbędne środki produkcji i organizacji zbytu produktów ogrodniczych na rynek wewnętrzny i eksport;
- współpraca z placówkami naukowymi, innymi zakładami, specjalistami innych dziedzin celem rozwiązania zaistniałych problemów oraz wdrażania postępu technicznego;
- śledzenie nowych opracowań i studiowanie literatury fachowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986412, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON