Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214913
Nazwa zawodu: Inżynier technologii ceramiki
Synteza zawodu: Stosuje posiadaną wiedzę z zakresu technologii ceramiki budowlanej, szlachetnej, i specjalnej oraz wyrobów wapienno-piaskowych w produkcji przemysłowej: cegły pełnej, wyrobów drążonych, dachówki, sączków drenarskich itp. ceramiki budowlanej, wyrobów fajansowych, kamionkowych, porcelanowych i specjalnych; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe w zakresie technologii produkcji oraz doradcze dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii eksploatacji surowców, transportu, przeróbki, formowania wyrobów, suszenia surówki, autoklawizacji, wypalania i klasyfikacji wyrobów;
- prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii przeróbki surowców, formowania, suszenia, szkliwienia, wypalania, szlifowania, zdobienia, szkliw ceramicznych, form i osłon ogniotrwałych;
- organizowanie przebiegu procesów produkcyjnych ceramiki budowlanej, ceramiki szlachetnej i specjalnej oraz operacji jednostkowych, w celu zapewnienia jednostajności, równomierności, rytmiczności i ciągłości procesów;
- opracowywanie instrukcji technologicznych dla procesów produkcyjnych ceramiki budowlanej i szlachetnej oraz poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń, pieców i autoklawów;
- opracowywanie norm przedmiotowych, metod badań dla wyrobów gotowych oraz wymagań jakościowych międzyoperacyjnych dla poszczególnych faz produkcji ceramiki budowlanej i wyrobów wapienno-piaskowych;
- opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów podstawowych, zużycia energii elektrycznej, paliw, wydajności pracy, zdolności potencjalnych maszyn, urządzeń, pieców, autoklawów, wielkości podstawowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych;
- prowadzenie rozruchu nowych zakładów ceramiki budowlanej i wapienno- piaskowych (silikatów), linii technologicznych i operacji jednostkowych;
- kierowanie procesami produkcyjnymi w zakładach ceramicznych i wapienno-piaskowych;
- nadzorowanie i organizowanie pracy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w eksploatacji, zatrzymywaniu i rozruchu aparatu wytwórczego, wykonywaniu prac remontowych, w sytuacjach awaryjnych;
- inicjowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego w zakresie procesów produkcyjnych oraz wdrażania postępu technicznego;
- współpraca, doradztwo i udział w konsultacjach ze specjalistami na temat wprowadzania usprawnień organizacyjnych, technicznych i technologicznych;
- uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, seminariach, wystawach, ustawicznym doszkalaniu oraz stałe i systematyczne śledzenie literatury fachowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965859, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON