Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214910
Nazwa zawodu: Inżynier pożarnictwa
Synteza zawodu: Wykonuje prace organizacyjne, kontrolne, nadzorcze, analityczne i dowódcze w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, których celem jest rozpoznawanie i ocena zagrożeń, kierowanie akcjami ratowniczymi i gaśniczymi, analizowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, racjonalna eksploatacja wyposażenia technicznego straży pożarnych i prowadzenie działalności szkoleniowej.
Zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej;
- planowanie i organizowanie działalności jednostek państwowej straży pożarnej oraz kierowanie tokiem ich służby;
- analizowanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego;
- przygotowywanie decyzji z zakresu rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz innych o charakterze zagrożeń lokalnych;
- współudział w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego;
- ocenianie przydatności i dobór systemów automatycznych zabezpieczeń przeciw- pożarowych oraz środków gaśniczych alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne;
- przestrzeganie zasad ekonomiki działań w zakresie ochrony przed pożarami oraz skutkami innych zagrożeń;
- kierowanie zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof;
- zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków innych zdarzeń;
- ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów; - organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej;
- organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz ich wyposażenia technicznego;
- dokonywanie ocen stanu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego;
- przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- opracowywanie i posługiwanie się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
- posługiwanie się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19977102, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON