Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214909
Nazwa zawodu: Inżynier poligraf
Synteza zawodu: Planuje i organizuje prace związane z procesami produkcji poligraficznej: redakcją techniczną przeznaczonych do druku czasopism, książek, albumów i in., montażem klisz fotograficznych, sporządzaniem form drukowych dla różnych technik drukowania, drukowaniem na maszynach lub urządzeniach poligraficznych, oprawą ręczną lub maszynową wydrukowanych prac; pro- wadzi nadzór nad przebiegiem wyżej wymienionych procesów produkcyjnych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form drukowych do druku offsetowego, wklęsłego i typograficznego;
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form fleksograficznych, światłodrukowych i innych specjalnych technik reprodukcji poligraficznych;
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji introligatorskiej;
- kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej w zakresie redakcji technicznej, przygotowalni form drukowych, obsługi technicznej maszyn i urządzeń poligraficznych oraz introligatorskich;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
- kontrolowanie zgodności wykonywanych reprodukcji z oryginałem: zgodności tonalnych, różnic barwy i in.;
- prowadzenie prac badawczych, śledzenie nowości technicznych z zakresu technologii procesów poligraficznych oraz podejmowanie decyzji lub doradztwo o celowości ich zastosowania w produkcji;
- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw) urządzeń kopiujących, zecerskich, do sporządzania form drukowych oraz maszyn i urządzeń drukujących i introligatorskich;
- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki materiałami, maszynami i urządzeniami; - organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715093, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON