Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214908
Nazwa zawodu: Inżynier organizacji i planowania produkcji
Synteza zawodu: Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych
Zadania zawodowe: - projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych; - projektowanie organizacji gniazd i linii produkcyjnych;
- opracowywanie cyklogramów wyrobów i schematów montażu;
- opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spływu części i wyrobów;
- uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji;
- prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem metod matematycznych i mikro- komputerów do organizowania produkcji;
- badanie wpływu warunków zewnętrznych (a szczególnie sytuacji rynkowej) na sposób organizowania produkcji;
- badanie skuteczności stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozdań) w tym zakresie;
- śledzenie i badanie tendencji i kierunków rozwoju form organizacji produkcji.
- opracowywanie analiz obciążenia stanowisk roboczych;
- planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań;
- nadzorowanie poprawności prowadzenia urządzeń planistycznych (tablice terminów, wyrobów i obciążeń, plansze, przyrządy planistyczne, mikrokomputery itp.);
- nadzorowanie poprawności tradycyjnych i mikrokomputerowych kartotek stanowisk roboczych i wyrobów;
- doskonalenie bazy normatywnej do celów planowania produkcji oraz poszukiwanie nowych metod planistycznych;
- koordynację planów międzywydziałowych;
- opracowywanie informacji planistycznych o obciążeniach i terminach spływu robót;
- planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizę zabezpieczenia materiałowego;
- planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych;
- analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie przebiegu produkcji;
- zajmowanie się planowaniem techniczno-ekonomicznym w zakładzie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995603, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON