Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214907
Nazwa zawodu: Inżynier normowania pracy
Synteza zawodu: Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Zadania zawodowe: - planowanie i organizowanie badań dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii oraz metodą migawkową;
- planowanie i nadzorowanie pomiarów czasu kontrolnych i potrzebnych do opracowania normatywów czasu;
- opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
- opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie zakładowej polityki w tym zakresie;
- badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
- badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych i wyrobów;
- opracowywanie norm czasu na nowe wyroby;
- opracowywanie (lub adaptacja) normatywów czasu oraz normatywów technologicznych;
- śledzenie postępu w zakresie nowych metod normowania pracy;
- przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych nowych metod organizacji i normowania pracy;
- normowanie prac administracyjno-biurowych i technicznych;
- opracowywanie bazy normatywnej do celów planistycznych i kalkulacyjnych;
- kierowanie zespołem pracowników normowania pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989035, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON