Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2149
Nazwa zawodu: Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani są zaangażowani w prowadzenie badań, doradzanie lub opracowywanie procedur dotyczących wydajności produkcji i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, projektują zakłady przemysłowe, zajmują się kontrolą jakości, transportem (logistyką), są też związani z takimi kierunkami, jak biocybernetyka, inżynieria biomedyczna oraz technologie, na przykład: ceramiki, drewna, skóry, włókiennicze itp.
Zadania zawodowe: - konsultowanie z kierownictwem i personelem nadzoru planowania i metod produkcji i doradzanie im w tym zakresie;
- konsultowanie z kierownictwem i personelem nadzoru metod promowania, sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego wykorzystania kadr, materiałów i wyposażenia i doradzanie im w tym zakresie;
- przygotowywanie zaleceń dotyczących metod pracy i kolejności operacji oraz nadzorowanie wcielania ich w życie;
- doradzanie w sprawach najbardziej efektywnego rozplanowania przedsiębiorstw i zakładów;
- identyfikowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzanie procedur i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy;
- planowanie i organizowanie działalności jednostek państwowej straży pożarnej, kierowanie tokiem ich służby, analizowanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego;
- studiowanie, doradzanie w sprawach nowych technik poligraficznych oraz nadzorowanie produkcji poligraficznej;
- studiowanie i doradzanie w sprawach aspektów technicznych i określonych procesów wytwórczych związanych z biocybernetyką, inżynierią biomedyczną;
- wykonywanie zadań zbliżonych do podanych wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987567, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON