Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313103
Nazwa zawodu: Asystent techniczny realizatora programu
Synteza zawodu: Przygotowuje urządzenia wizyjne, stanowiące wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniając prawidłowe wystrojenie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji; w czasie nieobecności realizatora programu kieruje pracą zespołu w zakresie realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie urządzeń wizyjnych, stanowiących wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniające prawidłowe wystrojanie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji;
- wykonywanie przedemisyjnych pomiarów urządzeń technicznych oraz przeglądów profilaktycznych;
- zgłaszanie uszkodzeń sprzętu w odpowiednich sekcjach serwisu;
- współpraca przy naprawie sprzętu oraz potwierdzanie usunięcia usterki w obrębie studia;
- współpraca z pracownikami wydziału zajmującego się gospodarką sprzętowo- materiałową w zakresie prawidłowego oznakowania, identyfikacji i nazewnictwa sprzętu należącego do studia;
- odpowiedzialność za właściwe parametry w trakcie nagrania oraz prawidłowe wykorzystanie sprzętu studyjnego;
- zgłaszanie inżynierowi studia wszelkich nieprawidłowości w pracy aparatury i sprzętu;
- uczestniczenie we wdrażaniu postępu technicznego i modernizacji urządzeń w studio;
- uczestniczenie w okresowych szkoleniach technicznych oraz zapoznawanie się z literaturą dotyczącą aparatury i sprzętu studyjnego;
- odpowiedzialność za stan ilościowy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach studyjnych;
- zabezpieczanie pomieszczeń aparatowych i reżyserskich po zakończeniu pracy;
- w czasie nieobecności realizatora programu kierowanie pracą zespołu w zakresie: realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań;
- przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bhp;
- wykonywanie innych poleceń zwierzchników zgodnie ze stanowiskiem i charakterem pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967818, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON