KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214801
Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
Synteza zawodu: Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac teoretycznych dotyczących podstaw fotointerpretacji i teledetekcji;
- wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych; projektowanie i numeryczne opracowywanie osnów fotogrametrycznych;
- organizacja i nadzorowanie prac fotolotniczych;
- opracowywanie numerycznych modeli terenu;
- opracowywanie zdjęć fotogrametrycznych i satelitarnych;
- wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez załogowe obiekty kosmiczne i sondy międzyplanetarne;
- projektowanie, wykonywanie i opracowywanie pomiarów fotogrametrycznych dla celów specjalnych;
- opracowania teledetekcyjne.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801972, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON