Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214707
Nazwa zawodu: Inżynier odlewnik
Synteza zawodu: Opracowuje procesy technologiczne wykonywania odlewów żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, cynku, ołowiu) o określonych właściwościach; organizuje, nadzoruje przebieg procesu wytapiania żeliwa lub staliwa przy wykorzystywaniu różnych agregatów i urządzeń odlewniczych; prowadzi działalność badawczą i innowacyjną w odlewniach, biurach technologicznych, projektowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych i analiz dotyczących doskonalenia procesów produkcyjnych, w celu poprawy jakości, ekonomiki i ekologii produkcji;
- rozwiązywanie problemów związanych z doborem metody odlewania, przygotowywania wsadu (postaci złomu, zapraw, odtleniaczy, topników, rafinatorów, modyfikatorów i środków odgazowujących), doborem agregatów odlewniczych, urządzeń pomocniczych, mechanizacją i automatyzacją prac oraz określanie warunków wytapiania, obróbki pozapiecowej, zalewania form, wykańczania i naprawy odlewów;
- opracowywanie metodyki kontrolowania przebiegu procesów produkcyjnych, badania jakości stopów oraz jakości odlewów wykonanych z tych stopów;
- opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych oraz instrukcji roboczych dla poszczególnych stanowisk pracy;
- opracowywanie warunków technicznych wykonania i odbioru odlewów z określonych rodzajów stopów żelaza lub metali nieżelaznych;
- współdziałanie w opracowywaniu warunków bhp dla wszystkich stanowisk produkcyjnych; współudział w opracowywaniu analiz dotyczących kosztów produkcji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - projektowanie nowych wydziałów odlewni, konstruowanie maszyn i urządzeń odlewniczych;
- opracowywanie parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej gotowych odlewów;
- stosowanie komputerowego wspomagania procesu projektowania i optymalizacji procesów odlewniczych, sterowania przebiegiem tych procesów oraz kontroli jakości i kosztów wytwarzania odlewów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647104, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON