Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214705
Nazwa zawodu: Inżynier hutnik
Synteza zawodu: Projektuje oraz opracowuje technologie wytwarzania surówki żelaza, żelazostopów, stali oraz metali nieżelaznych i szlachetnych, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć i dostępnych urządzeń metalurgicznych, jak również nadzoruje lub kieruje przebiegiem procesów metalurgicznych.
Zadania zawodowe: - rozwiązywanie zagadnień dotyczących przygotowania wsadu i agregatów pomocniczych oraz stanowisk dla realizacji procesów wielkopiecowych lub stalowniczych wytwarzania surówki, żelazostopów i stali;
- przeprowadzanie kontroli i analizy pracy urządzeń metalurgicznych i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego oraz dokonywanie ich wzorcowania;
- projektowanie oraz opracowywanie technologii bądź instrukcji techniczno-technologicznych wytwarzania surówki żelaza i żelazo-manganu, wytwarzania innych żelazostopów w procesie wielkopiecowym i prowadzenia zabiegów rafinacji surówki w kadzi, celem uzyskania wymaganej jakości stopów, poprawy ekonomiki procesu, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy;
- projektowanie oraz opracowywanie technologii bądź instrukcji techniczno-technologicznych wytwarzania stali i stopów specjalnych oraz prowadzenia zabiegów metalurgii pozapiecowej, celem uzyskania wymaganej jakości stopów, poprawy ekonomiki procesu, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy;
- projektowanie oraz opracowywanie technologii bądź instrukcji techniczno-technologicznych otrzymywania metali i stopów nieżelaznych, włącznie z zabiegami rafinacji ciekłego metalu poza piecem, z uwzględnieniem ekonomiki procesu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;
- inspirowanie postępu techniczno-technologicznego i organizacyjnego przy współpracy z placówkami naukowo-badawczymi oraz biurami projektowymi i konstrukcyjnymi;
- rozwiązywanie problemów sterowania jakością i przebiegiem procesów metalurgicznych oraz kontroli jakości wytwarzanych produktów (surówki, stali i stopów specjalnych, metali i stopów nieżelaznych, metali szlachetnych i rzadkich) przy użyciu najnowszej dostępnej aparatury;
- kierowanie zespołami ludzkimi lub indywidualne realizowanie zadań inżynierskich, badawczych i innowacyjnych w zakresie metalurgii żelaza i stali w zakładach metalurgicznych, biurach technologicznych, projektowych i ośrodkach naukowo-badawczych;
- nadzorowanie procesów otrzymywania i uszlachetniania żelaza, stali i stopów specjalnych, metali nieżelaznych i szlachetnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - projektowanie oraz konstruowanie urządzeń metalurgicznych, pomocniczych oraz urządzeń do ochrony środowiska;
- projektowanie technologii przeróbki plastycznej metali i stopów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994169, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON