Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214704
Nazwa zawodu: Inżynier górnik – wiertnictwo
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i nadzoruje prace wiertnicze, zgodnie z przepisami górniczymi i zasadami techniki górniczej, w celu wykrycia zalegających bogactw naturalnych oraz udostępnia złoża do eksploatacji metodą otworową.
Zadania zawodowe: - opracowywanie i nadzorowanie technologii wiercenia oraz prac pomocniczych, tj. przygotowania odpowiedniej płuczki, zamykania horyzontów wodnych, orurowania, cementowania rur okładzinowych itp.;
- opracowywanie planu robót przygotowawczych pod wiercenia; opracowywanie instrukcji do prac wiertniczych;
- nadzorowanie prac związanych z zabezpieczeniem otworu przed erupcją, zapobieganie wybuchom gazu, wypływom solanek i ropy;
- planowanie i nadzorowanie prac związanych z demontażem urządzeń wiertniczych, przygotowaniem sprzętu do transportu oraz przywracaniem terenu wierceń do pierwotnego stanu;
- sporządzanie norm pracy obowiązujących w wiertnictwie oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
- kontrolowanie przestrzegania postanowień przepisów prawa górniczego, geologicznego oraz planu ruchu;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska;
- kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
- kontrolowanie eksploatacji i likwidacji otworów wiertniczych;
- prowadzenie prac badawczych z zakresu technologii wiercenia oraz konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie prac wiertniczych na potrzeby ochrony środowiska oraz budownictwa;
- nadzorowanie prac przy budowie studni wierconych i kopanych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965239, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON