Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214703
Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego
Synteza zawodu: Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla kamiennego ze złóż podziemnych, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą, przy równoczesnym zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i higieny pracy załogom zatrudnionym pod ziemią oraz ograniczeniu do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.
Zadania zawodowe: - udostępnianie kolejnych części złoża w ramach wyznaczonego obszaru górniczego wyrobiskami kamiennymi (szyby, przekopy); nadzorowanie rozcinki pokładów chodnikami węglowymi i kamienno-węglowymi;
- kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem właściwych systemów eksploatacji, sposobu urabiania i ładowania urobku (mechanizacja pełna lub częściowa);
- nadzorowanie robót strzałowych i gospodarki środkami strzałowymi;
- nadzorowanie obudowy wyrobisk eksploatacyjnych (obudowa zmechanizowana, indywidualna stalowa lub drewniana);
- nadzorowanie likwidacji wybranych przestrzeni, tj. wykonywania zawału, podsadzki hydraulicznej lub suchej;
- organizowanie transportu urobku, materiałów i urządzeń;
- rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych, tj. wdarcia się wód, wydzielania się metanu i dwutlenku węgla, wzmożonego ciśnienia górotworu, tąpań, wyrzutów gazów i skał, skłonności pyłu węglowego do wybuchu, skłonności węgla do samozapłonu i pożarów podziemnych;
- kierowanie robotami przy instalowaniu urządzeń wentylacji, klimatyzacji, przy odmetanowaniu złóż;
- kierowanie ratownictwem górniczym; nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych z dziedziny technologii i techniki górniczej oraz zagrożeń naturalnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948722, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON