Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214702
Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego
Synteza zawodu: Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla brunatnego metodą urabiania zmechanizowanego, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą oraz jak najmniejsze straty zasobów, a także ograniczenie do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.
Zadania zawodowe: - udostępnianie planowe złóż metodą wkopów;
- nadzorowanie zdejmowania i zwałowania nadkładu;
- kierowanie pracami przy kształtowaniu struktur odkrywek i formowaniu frontów wydobywczych;
- kierowanie pracami związanymi z odwadnianiem odkrywek;
- kierowanie wykonywaniem wyrobisk badawczych i odwadniających w złożach;
- kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem górniczych systemów eksploatacyjnych i osprzętowienia dostosowanego do wielkości odkrywki i jej projektowanej zdolności produkcyjnej;
- kierowanie budową i eksploatacją układów technologicznych KTZ (koparka, taśmociąg, zwałowarka);
- nadzorowanie prac związanych z likwidacją zwałowisk nadkładu przez stopniowe jego zawracanie do wyrobiska poeksploatacyjnego;
- kierowanie rekultywacją terenów poeksploatacyjnych i przywracaniem im przydatności gospodarczej;
- nadzorowanie prac związanych z zapewnieniem stabilności skarp i poziomów wydobywczych;
- nadzorowanie prac przy odwadnianiu złoża przez planowe tworzenie i utrzymywanie leja depresyjnego na czas trwania odkrywki;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, zmierzających do zwiększenia technicznej i ekonomicznej efektywności eksploatacji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968727, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON