Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214701
Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i nadzoruje eksploatację otworami wiertniczymi kopalin ciekłych i gazowych, zgodnie z przepisami górniczymi, geologicznymi i zasadami techniki oraz zaopatruje odbiorców w te kopaliny, z zachowaniem określonych norm jakościowych.
Zadania zawodowe: - planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z wierceniem otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, ich dowiercaniem i oddawaniem do eksploatacji oraz rekonstrukcją odwiertów i ich prawidłową likwidacją;
- organizowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie zakładem górniczym;
- nadzorowanie wykonywania okresowych i ciągłych pomiarów parametrów złożowych i pomiarów ilościowo-jakościowych w odwiertach eksploatacyjnych (pomiar ciśnień, temperatury, przepływu płynów złożowych itp.);
- projektowanie optymalnych warunków eksploatacji kopalin na podstawie parametrów złożowych;
- planowanie i nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń wydobywczych;
- planowanie i nadzorowanie pracy gazoliniarni oraz intensyfikacji wydobycia (np. zabiegi kwasowania, szczelinowania, wygrzewania, nawadniania, odbudowy ciśnień złożowych);
- nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
- sporządzanie instrukcji pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;
- sporządzanie planów zagospodarowywania nowych złóż;
- kontrolowanie prawidłowości dokumentacji dotyczących prac wydobywczych;
- prowadzenie prac badawczych z zakresu poszukiwania i eksploatacji kopalin, konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń wydobywczych oraz pomocniczych, na potrzeby górnictwa ropy naftowej, gazu i surowców płynnych;
- organizowanie i kontrolowanie pracy podległych zespołów; kierowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: nadzorowanie prac wiertniczych na rzecz ochrony środowiska oraz budownictwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19319302, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON