Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2147
Nazwa zawodu: Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni
Synteza zawodu: Inżynierowie górnicy i metalurdzy w zakresie górnictwa prowadzą badania, projektują, opracowują i wykorzystują w praktyce przemysłowe metody wydobycia minerałów, węgla, ropy lub gazu z głębi ziemi oraz przeróbki kopalin, jak też projektują i nadzorują budowę kopalń; w zakresie metalurgii badają, projektują, opracowują i utrzymują w działaniu przemysłowe metody otrzymywania metali z rud; opracowują metody wytwarzania stopów, jak też technologie i techniki wytwarzania nowych materiałów o ściśle kontrolowanej przestrzennej strukturze atomów i cząsteczek i z góry założonych, specyficznych właściwościach fizykochemicznych; prowadzą nadzór nad technikami wytwarzania materiałów oraz przeróbką plastyczną metali, stopów i materiałów.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań, projektowanie oraz opracowywanie nowych i udoskonalanie istniejących metod inżynieryjnych w zakresie górnictwa oraz wydobywania ropy, gazu, węgla i innych surowców;
- ustalanie najbardziej odpowiednich metod wydobycia, typów urządzeń mechanicznych, które powinny być stosowane, planowanie tras i kierowanie budową szybów i tuneli;
- ustalanie miejsc wierceń, wybór metody kontrolowania wypływu wody, ropy i gazu; ustanawianie standardów bezpieczeństwa i procedur jego zapewnienia oraz urządzeń pierwszej pomocy, zwłaszcza pod ziemią;
- studiowanie i doradzanie w sprawach technicznych aspektów określonych urządzeń, materiałów lub procesów;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji z odpowiednimi specjalistami, w szczególności z geologami i geofizykami;
- prowadzenie badań, opracowywanie metod uzyskiwania metali z rud i doradztwo w sprawach ich przemysłowego wykorzystywania;
- dokonywanie oceny struktury i własności mechanicznych, fizycznych, chemicznych, technologicznych oraz własności użytkowych metali i stopów, zależnie od zastosowanej technologii wytwarzania, przetwarzania, łączenia i wykańczania, z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury badawczej i pomiarowej;
- projektowanie technologii, urządzeń i narzędzi do przeróbki plastycznej metali i stopów oraz opracowywanie procesów plastycznego kształtowania wyrobu, celem uzyskania wymaganej jakości półwyrobu lub gotowych wyrobów;
- projektowanie oraz opracowywanie technologii modernizacji pieców przemysłowych, projektowanie urządzeń pomocniczych i instalacji energetycznych przeznaczonych do transportu nośników energii oraz ekonomicznego i ekologicznego ich przetwarzania w technologicznych procesach wytwarzania i przetwarzania surówek, metali i stopów;
- projektowanie oraz opracowywanie technologii otrzymywania metali i stopów metali nieżelaznych, metali szlachetnych i rzadkich, z wykorzystywaniem najnowszych osiągnięć i dostępnych urządzeń metalurgicznych;
- przygotowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948840, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON