Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214602
Nazwa zawodu: Inżynier technologii chemicznej
Synteza zawodu: Kieruje przemysłowymi procesami otrzymywania związków organicznych i nieorganicznych w wyniku reakcji chemicznych oraz procesami oczyszczania ich po reakcji; opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, racjonalizuje i nadzoruje te procesy; uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii oraz w projektowaniu rozwoju i modernizacji zakładów chemicznych.
Zadania zawodowe: - organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych, przy zachowaniu warunków prowadzenia tych procesów zawartych w instrukcjach technologicznych, zgodnie z normami technicznymi oraz z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy;
- ustalanie i usuwanie przyczyn awarii aparatury i urządzeń oraz zakłóceń procesów;
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych technologii otrzymywania związków lub ulepszaniu i modernizacji technologii istniejących;
- prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących racjonalizacji procesów technologicznych: poprawy wskaźników technicznych i ekologicznych;
- opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów i eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji;
- uczestniczenie w opracowywaniu norm zużycia surowców i materiałów, wymagań jakościowych, metod badań i kontroli surowców i produktów;
- uczestniczenie w opracowywaniu założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów chemicznych, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących;
- współpraca ze specjalistami zakładowymi i pozazakładowymi, placówkami naukowo-badawczymi przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych, dotyczących otrzymywania i kontroli substancji organicznych oraz wdrażania postępu techniczno-ekonomicznego;
- opracowywanie analiz techniczno-ekonomicznych nadzorowanych procesów, raportów z badań i wdrożeń, a także referatów naukowych;
- systematyczne śledzenie specjalistycznej literatury naukowo-technicznej;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
- planowanie i nadzorowanie remontów oraz wymiany aparatury i urządzeń w kierowanych procesach technologicznych;
- szkolenie podległych pracowników, określanie im zadań, organizowanie i nadzorowanie ich wykonania.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19317402, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON