Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313101
Nazwa zawodu: Asystent operatora obrazu
Synteza zawodu: Współpracuje z operatorem obrazu w zakresie założeń technicznych i określenia charakteru zdjęć, planowania kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych i terminów realizacji; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego; wykonuje zdjęcia z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej; współpracuje z laboratorium obróbki taśmy filmowej.
Zadania zawodowe: - współpraca z operatorem obrazu i reżyserem w zakresie założeń technicznych i określania charakteru zdjęć;
- planowanie kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych sprzętu i terminów realizacji danej formy filmowej, zgodnie z sugestiami kierownika produkcji;
- współuczestniczenie w organizowaniu planu zdjęciowego;
- wykonywanie zdjęć z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej, zgodnie ze sztuką operatorską, niezależnie od nośnika obrazu i dźwięku;
- współudział w kierowaniu wykonywaniem zdjęć na planie;
- współpraca z laboratorium obróbki taśmy filmowej, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i technicznego obrazu filmowego;
- wykonywanie, w miarę konieczności, przy współpracy z reżyserem, kierownikiem produkcji i szefem elektryków, dokumentacji w miejscu przyszłego planu zdjęciowego, celem skompletowania sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
- dbanie o artystyczny i techniczny poziom zdjęć;
- dbanie o prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie sprzętu zdjęciowego, jego stan techniczny, sposób przechowywania i transportu w czasie jego użytkowania;
- ponoszenie materialnej odpowiedzialności za pobrany z magazynu sprzęt zdjęciowy;
- wykonywanie innych zadań, wynikających z posiadanych kwalifikacji i na pole- cenie przełożonych, a przede wszystkim ustaleń i dyspozycji kierownika ekipy zdjęciowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986202, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON