Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214505
Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – środki transportu
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i kontroluje prace związane z projektowaniem, produkcją i eksploatacją środków transportu lotniczego, samochodowego, szynowego i wodnego; organizuje remonty i przeglądy okresowe; prowadzi dokumentację eksploatacji i dopuszczenia do ruch (lotu).
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad prawidłowej eksploatacji środków transportu; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- projektowanie środków transportu oraz kierowanie ich produkcją;
- opracowywanie procesów technologicznych wytwarzania części i zespołów środków transportu;
- projektowanie zaplecza obsługowo-naprawczego środków transportu;
- projektowanie technologii oraz nadzorowanie napraw i przeglądów technicznych środków transportu;
- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej ilości wyprodukowanych części, zużycia materiałów, narzędzi oraz nakładu pracy;
- opracowywanie norm czasowych i materiałowych;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego;
- sporządzanie harmonogramów przeglądów technicznych i napraw środków transportu;
- wydawanie opinii o dopuszczeniu środków transportu do ruchu lub wycofaniu do naprawy;
- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji napraw;
- kontrolowanie parametrów zmontowanego po naprawie sprzętu;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951409, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON