Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214503
Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
Synteza zawodu: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych w różnych gałęziach gospodarki, jak: budownictwo, drogownictwo, przemysł ciężki, lekki, chemiczny, przetwórstwo żywności itp.; opracowuje dokumentację techniczną, konstrukcyjną oraz wykonawczą dotyczącą obsługi wyżej wymienionych maszyn i urządzeń; uczestniczy w odbiorach technicznych; doskonali konstrukcje i technologie; opracowuje i realizuje nadzór nad ich eksploatacją i remontami.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- opracowywanie projektów maszyn i urządzeń z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn, kontrolowanie procesów produkcyjnych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń;
- opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń;
- zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń;
- organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń oraz kierowanie naprawami;
- przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń nowych lub po remoncie;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie ich tematyki;
- wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników organizacyjno-techniczno-ekonomiczych;
- aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w miarę wprowadzania postępu technicznego, racjonalizacji itp.;
- kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie swojej specjalności oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19297233, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON