Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214402
Nazwa zawodu: Inżynier telekomunikacji
Synteza zawodu: Zajmuje się: telewizją, radiokomunikacją, telekomutacją, teleinformatyką, telefonią klasyczną i komórkową i innymi dziedzinami telekomunikacji; prowadzi badania, nadzoruje prace techniczne i modernizacyjne, wprowadza do tradycyjnych i nowych działów technikę cyfrowa, wdraża nowe rozwiązania, posługuje się aparaturą pomiarową i testującą, coraz częściej skomputeryzowaną.
Zadania zawodowe: - wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń radiokomunikacyjnych, dopuszczanie urządzeń radiokomunikacyjnych do eksploatacji;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych urządzeń radiokomunikacji stałej i ruchomej lądowej, morskiej i lotniczej;
- projektowanie i nadzorowanie procesów technologicznych wytwarzania elektronicznych podzespołów stacji radiolokacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrofalowych urządzeń nadawczych średniej i dużej mocy;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji aktywnej (czynnej) średniej i dużej mocy: stacji lądowych stałych i przewoźnych, okrętowych oraz instalowanych na statkach powietrznych;
- projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w radiofonii i telewizji;
- projektowanie, nadzorowanie wykonawstwa oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji pasywnej (biernej), z wykorzystaniem źródeł sygnału pomocniczego, np. radiolatarni;
- projektowanie procesów technologicznych i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elementów, podzespołów i urządzeń radionawigacyjnych;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radionawigacyjnych na obiektach stałych i ruchomych;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych podzespołów i urządzeń radiolokacyjnych, przeprowadzanie przeglądów technicznych;
- projektowanie i uruchamianie satelitarnych systemów radionawigacyjnych, np. w systemie NNSS (Transit), GPS (Global Positioning System);
- nadzorowanie i prowadzenie eksploatacji dużych central miejskich i międzymiastowych oraz wykonywanie serwisu bieżącego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986222, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON