Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214211
Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Synteza zawodu: Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.
Zadania zawodowe: - projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe;
- zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków;
- dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody;
- opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę;
- dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych;
- dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z właściwymi organami władz terenowych;
- opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach;
- opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
- udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich eksploatowania;
- kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem;
- studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- opracowywanie nowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie obiegów wodnych oraz wykorzystujących oczyszczone ścieki jako źródło wody przemysłowej;
- opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków;
- opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników w sferze projektowania, wykonawstwa budowlanego i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
- wykonywanie szczegółowych kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy;
- projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994178, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON