Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214210
Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
Synteza zawodu: Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Zadania zawodowe: - doradzanie i projektowanie najbardziej sprawnych systemów gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów bytowych i przemysłowych;
- opracowywanie projektów wysypisk śmieci, gromadzenia odpadów przemysłowych, w zależności od ich rodzaju oraz sposobu utylizacji (kompostowanie, spalanie);
- opracowywanie zaleceń dotyczących metod pracy oraz kolejności operacji technologicznych, jakie należy wykonać u źródła powstawania odpadów, w składowaniu, transporcie i utylizacji;
- doradzanie w sprawach lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów bytowych i przemysłowych;
- obliczanie kosztów projektowania i eksploatacji przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów;
- studiowanie i doradzanie nowych technologii przemysłowych w zakresie technicznych aspektów minimalizowania ilości odpadów oraz ich usuwania i unieszkodliwiania;
- opiniowanie i branie udziału w testowaniu nowego sprzętu i taboru stosowanego do gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów;
- eksploatowanie istniejących wysypisk odpadów;
- prowadzenie konsultacji, dotyczących nowych rozwiązań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz powtórnego ich wykorzystania jako surowców wtórnych;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzór nad innymi pracownikami w sferze projektowania, budowy i nadzoru technicznego zakładów zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami;
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych, związanych z ochroną powierzchni Ziemi i środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986210, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON