Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214207
Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
Synteza zawodu: Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Zadania zawodowe: - badanie zjawisk hydrologicznych, takich jak: natężenie i rodzaj opadu, parowanie, retencja, ruchy mas powietrza oraz zlodzenia;
- dokonywanie pomiarów zjawisk hydrologicznych oraz interpretowanie wyników tych pomiarów;
- opracowywanie bilansów wodnych dla określonych obszarów i potrzeb;
- opracowywanie ekspertyz na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, z określeniem przepływów maksymalnych;
- opracowywanie ekspertyz na potrzeby ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz określanie przepływów nienaruszalnych i charakterystycznych;
- opracowywanie ekspertyz na potrzeby energetyki wodnej oraz określanie fal wezbraniowych na potrzeby projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych;
- opracowywanie zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w warunkach normalnych i w czasie wezbrań;
- opracowywanie i ulepszanie metodyki pomiarów hydrometrycznych, dotyczących poziomów stanów wody, prędkości przepływu wody, temperatury, stopnia zanieczyszczenia oraz natężenia przepływu wody w określonym przekroju hydrologicznym;
- opracowywanie krzywych hydrologicznych, takich, jak: krzywa częstotliwości stanów wód, wykresów stanów wód, krzywych sum czasów trwania stanów wód oraz krzywych związku wodowskazów;
- obliczanie przepływów wody w określonych przekrojach hydrologicznych na podstawie pomiarów hydrologicznych lub wzorami empirycznymi;
- opracowywanie prognoz hydrologicznych dla wezbrań i długotrwałych niskich stanów, wykorzystywanych na potrzeby osłony hydrologicznej;
- testowanie i ocena przydatności nowych przyrządów pomiarowych hydrologicznych;
- obserwacje i pomiary rumowiska rzecznego wleczonego lub unoszonego oraz zjawisk lodowych;
- opracowywanie operatów hydrologicznych na potrzeby budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i komunalnego;
- wykonywanie opracowań zdarzeń hydrologicznych opartych na teorii prawdo- podobieństwa dla zadanych lokalizacji i celów technicznych;
- opracowywanie planów gospodarki wodnej w zakresie potrzeb krajowych, regionalnych, poszczególnych zlewni;
- współpraca przy projektowaniu zbiorników retencyjnych i stopni wodnych oraz regulacji rzek i cieków wodnych;
- opracowywanie zamkniętych obiegów wodnych stosowanych w przemyśle, polegających na powtórnym wykorzystaniu zużytej wody po jej oczyszczeniu;
- udział w opracowywaniu standardów kontroli i procedur zapewniających sprawne funkcjonowanie rozwiązań projektowych w gospodarce wodnej zakładów przemysłowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
- projektowanie i eksploatacja systemów automatycznego zbierania danych hydrologicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19322297, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON